Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
123456Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 1

In een figuur kunnen verschillende lijnen en punten getekend zijn. De lijnen zijn met kleine letters aangegeven en punten met hoofdletters.

  • , en zijn lijnen.

  • , , en zijn punten.

Van sommige lijnen en punten kun je iets zeggen.

  • en zijn evenwijdige lijnen. Dat kun je zien aan de pijltjes in de lijnen.

  • en snijden elkaar en zijn dus snijdende lijnen. Ze hebben snijpunt .

  • , en zijn lijnstukken. Ze hebben een beginpunt en een eindpunt.

  • staat loodrecht op lijn . Dat kun je zien aan het haakje bij punt .

Opgave 10

Bekijk de figuur.

a

Zijn de lijnen en evenwijdig?

ja

nee

b

Punt is een snijpunt van twee lijnen. Welke lijnen zijn dit?

c

In de figuur staan drie lijnstukken. Welke lijnstukken zijn dit?

d

Welke twee lijnen staan loodrecht op elkaar?

e

Welke lijnen snijden lijn ?

Opgave 11
a

Teken een lijn en noem die lijn . Teken een punt die niet op lijn ligt en noem dit punt . Teken met je geodriehoek een lijn door punt evenwijdig aan lijn . Noem de nieuwe lijn .

b

Teken nu een lijn door punt en loodrecht op lijn . Noem de nieuwe lijn .

c

 Staan de lijnen en nu ook loodrecht op elkaar?

ja

nee

verder | terug