Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
123456Lijn, lijnstuk, punt

Voorbeeld 2

Evenwijdige lijnen en loodrechte lijnen kom je veel tegen. Kijk maar in je schrift. Bij wiskunde werk je altijd met een ruitjeschrift.

Bekijk dit patroon van evenwijdige en loodrechte lijnen.
Wat zie je als snijpunten? Zwarte of witte punten?

> antwoord

Het zijn witte snijpunten.

Opgave 12

Bekijk het hek. Froukje zegt dat alle latten van dit hek evenwijdig geplaatst zijn. Heeft Froukje gelijk?

ja

nee

Opgave 13

Bekijk de figuur.

a

Welke twee lijnen zijn evenwijdig?

b

Teken op het werkblad met je geodriehoek een lijn door punt die loodrecht op lijn staat. Zet bij deze lijn de letter .

c

Staat lijn ook loodrecht op ?

d

Staat lijn ook loodrecht op ?

verder | terug