Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
123456Lijn, lijnstuk, punt

Uitleg

Bekijk de drie tekeningen met twee lijnen en

In tekening 1: en snijden elkaar. Er is een snijpunt 

In tekening 2: en staan loodrecht op elkaar. Er is een snijpunt en er staat een klein haakje bij. De grote hoek van de geodriehoek past er precies in. 
Je schrijft:

In tekening 3: en  snijden elkaar nergens. De lijnen lopen evenwijdig. In de lijnen staan zwarte pijltjes. 
Je schrijft:

tekening 1

tekening 2

tekening 3

Bekijk de applet. Houd je linkermuisknop ingedrukt terwijl je op punt (of punt ) klikt. Vervolgens kun je punt (of ) verslepen. Kijk ook hoe het snijpunt verplaatst als je punt of verschuift.

Opgave 4
a

Bij een snijpunt zet je altijd een hoofdletter.

ja

nee

b

Lijnen die loodrecht op elkaar staan, hebben ... snijpunt.

een

geen

c

Lijnen die evenwijdig lopen, hebben ... snijpunt.

een

geen

d

Lijn staat loodrecht op lijn . Dat schrijf je als

Opgave 5

Bekijk de figuur.

a

Welke twee lijnen staan loodrecht op elkaar?

lijnen en

lijnen en

lijnen en

b

Welk punt is het snijpunt van de twee loodrechte lijnen?

punt

punt

punt

Opgave 6

Iemand heeft een aantal lange dunne staafjes op tafel gegooid. Sommige staafjes liggen precies evenwijdig aan elkaar, andere staan loodrecht op elkaar.

a

Welk staafje ligt evenwijdig aan staafje 5?

staafje 1

staafje 2

staafje 3

staafje 4

staafje 5

staafje 6

staafje 7

staafje 8

b

Welke twee staafjes liggen loodrecht op staafje 5?

staafje 1

staafje 2

staafje 3

staafje 4

staafje 5

staafje 6

staafje 7

staafje 8

verder | terug