Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
123456Lijn, lijnstuk, punt

Testen

Opgave 22

Bekijk de figuur.

a

Welke twee lijnen staan loodrecht op elkaar? Licht je antwoord toe.

b

Hoe kun je dit met je geodriehoek controleren?

c

Welk punt is het snijpunt van de twee loodrechte lijnen?

Opgave 23

Teken twee snijdende lijnen en . Teken een punt dat niet op de lijnen ligt.

a

Teken een lijn door punt evenwijdig aan lijn . Noem die lijn .

b

Teken een lijn door punt loodrecht op lijn . Noem die lijn .

c

Geef het snijpunt van de lijnen en aan als punt en het snijpunt van de lijnen en aan als punt .

verder | terug