Figuren > Afstanden
123456Afstanden

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Ja, zelfs twee.

b

Ja, ook hiervan zijn er twee als de rails lang genoeg zijn.

c

Op de bovenste rail niet, op de onderste zijn er weer twee.

Opgave V2

Onder de afstand van jouw huis tot de school versta je de afgelegde afstand vanaf de plaats waar je het huis verlaat tot aan de plek waar je de school binnenkomt. Hij hangt natuurlijk af van de manier waarop je naar school gaat: fietsend leg je een andere route af dan lopend of met de bus. Misschien neem je op verschillende dagen wel verschillende routes. De hemelsbrede afstand is een rechte lijn tussen de plek waar je je huis verlaat en waar je de school binnenkomt. Die is waarschijnlijk korter dan je werkelijke route.

Opgave 1

Je gaat niet in een rechte lijn naar school.

Opgave 2

cm
cm
cm
cm

Opgave 3

cm

Opgave 4

Teken eerst een loodlijn op lijn en meet daarop vanaf het punt op lijn de cm af. Punt kan aan beide kanten van de lijn liggen.

Opgave 5
a

Ja, want de weg tussen huis 3 en huis 4 is een rechte lijn en dus gelijk aan de wiskundige afstand.

b

Nee, want er loopt geen rechte weg in één keer van huis 2 naar huis 5.

Opgave 6
a

2,1 km

b

Nee, de wiskundige afstand is altijd een rechte lijn en over de weg moet je af en toe bochten maken.

Opgave 7
a

2 cm

b

3 cm

c

2 cm

Opgave 8
a

Zie antwoord bij c.

b

2 cm

c

1,4 cm

Opgave 9
a

De lengte van lijnstuk is de afstand van tot .

waar

niet waar

b

Een loodlijn gebruik je om de afstand tussen twee punten te meten.

waar

niet waar

Opgave 10
a

1,1 cm

b

1,5 cm

c

2,6 cm

Opgave 11
a

Zie het antwoord bij d.

b

Zie het antwoord bij d.

c

Zie het antwoord bij d.

d
Opgave 12
a

Zie het antwoord bij c.

b

Zie het antwoord bij c.

c

Je kunt punt op twee plaatsen tekenen, namelijk aan beide kanten van lijn .

Je kunt lijn op twee plaatsten tekenen, namelijk aan beide kanten van lijn .

Opgave 13
a

meter

b

meter

Opgave 14

1,3 cm

Opgave 15

Op een parkeerplaats staan zes auto's geparkeerd. Je wilt van naar lopen. Je route moet zo kort mogelijk zijn. Welke van de volgende routes neem je? Route , , , of ?

Opgave 16

De afstand van Zoetermeer naar Gouda is korter.

Opgave 17

Zijde ligt het verste weg van punt . De afstand is ongeveer cm.

Opgave 18
a

Ongeveer meter.

b

Punt .

c

Wieke heeft ongeveer meter gelopen en Maria ongeveer meter. In totaal hebben ze dus samen meter gelopen.

verder | terug