Figuren > Afstanden
123456Afstanden

Voorbeeld 1

Bekijk de tekening met vijf huizen en de wegen tussen deze huizen.

Waarom is de wiskundige afstand tussen de huis 2 en huis 3 kleiner dan de afstand tussen deze huizen over de weg?

> antwoord

De wiskundige afstand is altijd de kortste afstand. Hier is dat de lengte van een lijnstuk tussen de punten op die huizen die het dichtst bij elkaar liggen.

Over de weg moet je een veel grotere afstand afleggen. Je gaat dan niet hemelsbreed, maar met een omweg.

Opgave 5

Bekijk de tekening met vijf huizen en de wegen tussen deze huizen in de uitleg.

a

Is de wiskundige afstand tussen huis 3 en huis 4 even groot als de afstand over de weg? Licht je antwoord toe.

b

Is de wiskundige afstand tussen huis 2 en huis 5 even groot als de afstand over de weg? Licht je antwoord toe.

Opgave 6

Bekijk de ANWB-paddenstoel. Deze paddenstoelen zijn bedoeld voor fietsers en geven de fietsafstanden in kilometer aan.

a

Hoeveel kilometer is de afstand over de weg van deze paddenstoel tot Bourtange?

b

Is deze afstand hetzelfde als de wiskundige afstand van deze paddestoel tot Bourtange? Leg je antwoord uit.

verder | terug