Figuren > Afstanden
123456Afstanden

Uitleg

Een afstand meet je met je liniaal of geodriehoek. 
In de wiskunde versta je onder afstand altijd de kortste afstand.

Er zijn nog twee afspraken:
Afspraak 4: De lengte van lijnstuk  is de afstand van punt tot punt . Elke andere kromme lijn van naar  is langer.

Afspraak 5: De lengte van punt  tot lijn is de lengte van lijnstuk . Lijnstuk  staat loodrecht op lijn .

De lengte van lijnstuk is het kortst als loodrecht op lijn staat. Lijnstuk is dan de loodlijn door punt op lijn .
Ligt punt ergens anders op lijn , dan is de lengte van lijnstuk groter.

Opgave 1

Waarom is de wiskundige afstand van je huis tot school altijd kleiner dan de afstand die je zelf aflegt?

Opgave 2

In de figuur zijn vier lijnstukken getekend. Teken de lijnstukken na op een rooster van cm bij cm. Meet zo nauwkeurig mogelijk en schrijf van elk lijnstuk de afstand op van beginpunt tot eindpunt.

Opgave 3

Hoe groot is de afstand van tot ? Gebruik het werkblad.

Opgave 4

Bekijk de figuren in de uitleg.

Teken zelf op een blanco blad een lijn en een punt dat precies cm van die lijn af ligt.

verder | terug