Figuren > Passer en cirkel
123456Passer en cirkel

Uitleg

Bekijk de cirkel met middelpunt . De afstand tussen het middelpunt en een punt op de cirkel is de straal. Het punt ligt op de cirkel. De lengte van is dus gelijk aan de straal. Dit kun je ook zeggen over de lengte . Als je zelf een cirkel tekent, is de straal de afstand tussen de twee passerpunten.

Lijnstuk gaat door de cirkel en door middelpunt . Dit is een middellijn van de cirkel. De lengte van is de diameter. De diameter is twee keer de straal van de cirkel.

Opgave 1
a

Een ander woord voor middellijn is ...

diameter

straal

b

De afstand tussen de scherpe passerpunt en de potloodpunt is de ...

diameter

straal

Opgave 2

Bekijk de cirkel in de uitleg. Die cirkel heeft middelpunt . De straal van de cirkel is de lengte van . Deze lengte is 2 cm.

a

Hoe lang is ?

b

Hoe lang is ?

c

Zijn en punten van de cirkel?

ja

nee

d

Is een punt van de cirkel?

ja

nee

Opgave 3

Bekijk de drie cirkels op roosterpapier. Geef voor elke cirkel de straal en de diameter in aantal hokjes.

Opgave 4
a

Teken een cirkel met middelpunt en straal 3 cm.

b

Teken een middellijn door en zet bij de snijpunten met de cirkel de letters en .

c

Hoe lang is ?

d

Hoe lang is ?

verder | terug