Figuren > Vlieger en parallellogram
123456Vlieger en parallellogram

Uitleg

Er zijn veel vlakke figuren. Je kent al de cirkel, de driehoek, de rechthoek, het vierkant en de ruit.

Er zijn nog meer vlakke figuren, namelijk de vlieger en het parallellogram. De vlieger en het parallellogram hebben vier hoekpunten, vier zijden en twee diagonalen.

Bij de vlieger kijk je goed naar de diagonalen:

  • In een vlieger staan de diagonalen loodrecht op elkaar en deelt de ene diagonaal de andere doormidden.

Bij een parallellogram kijk je goed naar de zijden:

  • In een parallellogram zijn overstaande zijden evenwijdig en even lang.

In de twee figuren staan de tekentjes van evenwijdig en even lang.

Opgave 1
a

Bij welke figuur staan de diagonalen loodrecht op elkaar?

parallellogram

vlieger

b

Bij welke figuur zijn de overstaande zijden evenwijdig?

parallellogram

vlieger

c

Hoeveel diagonalen heeft een parallellogram?

2

4

d

Bekijk het parallellogram in de uitleg. Welke zijde loopt evenwijdig met zijde ?

Opgave 2

Bekijk de tekening. Het begin van een parallellogram is getekend.
Hoekpunt is nog niet getekend.

a

Neem de tekening over in je schrift.

b

Teken vanuit hoekpunt een lijnstuk naar links met een lengte van 5 hokjes.

c

Teken de parallellogram af en zet de letter bij je gevonden hoekpunt.

verder | terug