Figuren > Vlieger en parallellogram
123456Vlieger en parallellogram

Uitleg

Je kent nu een aantal vlakke figuren. Maar hoe weet je welke vlakke figuur je ziet?
Denk en werk systematisch. Het schema helpt je hierbij. Stel jezelf de vragen uit het schema en je komt uit bij de juiste vlakke figuur.

Opgave 3

Bekijk het schema in de uitleg. Geef de juiste naam van de omschreven figuur.

a

4 hoeken en 4 gelijke zijden

rechthoek

ruit

vlieger

b

3 hoeken en 3 zijden

driehoek

vlieger

parallellogram

c

4 hoeken, overstaande zijden zijn evenwijdig en even lang

ruit

vlieger

parallellogram

d

geen hoeken en geen diagonalen

vlieger

driehoek

cirkel

Opgave 4

Bekijk de vlakke figuren.
Geef van elke figuur de naam. Gebruik het schema uit de uitleg.

Opgave 5

Bekijk de vlakke figuren. Ze staan ook op het werkblad.

a

Teken haakjes in de hoeken bij de figuren waarbij de zijden loodrecht op elkaar staan.

b

Teken pijltjes op de evenwijdige zijden in de figuren.

verder | terug