Figuren > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

In de wiskunde heb je veel te maken met figuren. En er zijn nogal wat figuren... Je moet nauwkeurig afspreken wat je verstaat onder een punt, een lijn, een vlak, loodrecht, evenwijdig, een cirkel, een vierkant, een rechthoek, enzovoorts. Bovendien wil je ze soms tekenen, dus je moet leren omgaan met potlood, passer en geodriehoek.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Figuren te krijgen. Het betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken.

Activiteitenlijst
Opgave 1

In de plaatjes hieronder en op het werkblad ontbreekt de figuur of de omschrijving.

Maak elk plaatje compleet.

evenwijdige lijnen loodrecht snijdende lijnen
afstand van een punt tot een lijn
afstand van een punt tot een gebied de afstand tussen twee evenwijdige lijnen cirkel met middelpunt en straal
Opgave 2

Neem twee punten, en .

a

Teken een cirkel met middelpunt en als diameter.

b

Hoeveel centimeter is de straal van de cirkel?

c

Gebruik je passer en een liniaal om de cirkel in zes gelijke delen te verdelen.

Opgave 3

Maak zelf zo'n overzicht en vul het in:

naam figuur zijden loodrecht op elkaar? zijden aan elkaar gelijk? diagonalen loodrecht
vierkant
rechthoek
ruit
parallellogram
trapezium
vlieger
Opgave 4

In punt staat een zender. De cirkel rondom geeft aan hoe ver de zender te ontvangen is. In punt staat ook een zender, maar met een kleiner bereik. Elk roosterhokje is km bij km.

a

Teken een cirkel met een straal van km met als middelpunt. Deze cirkel geeft het bereik van de zender in weer.

b

Geef in de tekening het gebied aan waar beide zenders te horen zijn.

Opgave 5

Hier zie je een stukje van een zich steeds herhalend patroon. In dit patroon zie je verschillende vlakke figuren.

a

Hoe heet vierhoek ?

b

Hoe noem je de lijnstukken en in vierhoek ?

c

Hoe heet vierhoek ?

d

Welke eigenschap hebben de diagonalen van vierhoek ?

e

Is vierhoek ook een parallellogram?

ja

nee

f

Is vierhoek ook een trapezium?

ja

nee

verder | terug