Figuren > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1

Je bouwt met deze opgaven een eigen samenvatting op. Zoek na wat je niet meer weet...

Opgave 2
a
b

Het is de helft van . is cm, dus de straal van de cirkel is cm.

c

Neem de straal van de cirkel tussen de passerpunten. Zet een punt op de cirkel en cirkel dan die straal naar beide zijden om. Je krijgt zo twee nieuwe punten op de cirkel. Doe dit nog eens vanuit die nieuwe punten en je krijgt weer twee punten op de cirkel. En dan nog eens ...

Opgave 3

Zie tabel.

naam figuur zijden loodrecht op elkaar? zijden aan elkaar gelijk? diagonalen loodrecht
vierkant ja ja ja
rechthoek ja nee nee
ruit nee ja ja
parallellogram nee nee nee
trapezium nee nee nee
vlieger nee nee ja
Opgave 4
a

De straal van de cirkel wordt hokjes. Zie de figuur bij b.

b

Kleur het gebied binnen beide cirkels.

Opgave 5
a

Een rechthoek.

b

Diagonalen.

c

Een ruit.

d

Ze staan loodrecht op elkaar.

e

Is vierhoek ook een parallellogram?

ja

nee

f

Is vierhoek ook een trapezium?

ja

nee

Opgave 6
a

een driehoek

b

Vierkant en rechthoek

Opgave 7
a

Een lijn heeft een beginpunt.

waar

niet waar

b

Bij een punt zet je altijd een hoofdletter.

waar

niet waar

c

Een vierkant heeft rechte hoeken.

waar

niet waar

d

Een lijnstuk heeft een beginpunt, maar geen eindpunt.

waar

niet waar

Opgave 8
a

cm

b

cm

c

cm

Opgave 9

A: cirkel

B: vierkant

C: driehoek

D: rechthoek

E: vlieger

F: ruit

G: parallellogram

Opgave 10
a

De zijden en zijn even lang.

waar

niet waar

b

Zijde staat loodrecht op zijde .

waar

niet waar

c

De diagonaal is de kortste afstand tussen en .

waar

niet waar

Opgave 11
a
b

De straal is de helft van de diameter, dus cm.

c

Of

d

Zie de tekening bij het antwoord van c.

e

cm

Opgave 12
a

Zie de tekening bij het antwoord van b.

b
c
d

een vlieger

e

Zijn de diagonalen van vierhoek ook de diagonalen van rechthoek ?

ja

nee

Opgave 13Klok
Klok

Het moet er uit komen te zien als een ronde klok met de cijfers op de juiste plaats. Begin met verdelen in zes gelijke stukken.

Opgave 14Werken met GeoGebra
Werken met GeoGebra
a

Doen.

b

Doen.

c

In Voorbeeld 2 zie je hoe dit gaat.

d

Doen.

e

De andere diagonaal is ongeveer cm.

verder | terug