Figuren > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Bekijk het schilderij "Ruiter te paard" van Bart van der Leck.

a

Zie je andere figuren dan vierhoeken? Zo ja, welke?

b

Welke bijzondere vierhoeken zie je?

Opgave 7

Geef aan of de volgende beweringen waar zijn.

a

Een lijn heeft een beginpunt.

waar

niet waar

b

Bij een punt zet je altijd een hoofdletter.

waar

niet waar

c

Een vierkant heeft rechte hoeken.

waar

niet waar

d

Een lijnstuk heeft een beginpunt, maar geen eindpunt.

waar

niet waar

Opgave 8

Er zijn twee punten, en , en twee lijnen, en , getekend. De figuur staat ook op het werkblad.

a

Hoe groot is de afstand van naar ?

b

Hoe groot is de afstand van naar ?

c

Hoe groot is de afstand van naar ?

Opgave 9

Geef van elke figuur de juiste wiskundige naam.

Opgave 10

Bekijk parallellogram .

Welke beweringen zijn waar?

a

De zijden en zijn even lang.

waar

niet waar

b

Zijde staat loodrecht op zijde .

waar

niet waar

c

De diagonaal is de kortste afstand tussen en .

waar

niet waar

Opgave 11
a

Teken een cirkel met middelpunt en een diameter van cm. Teken ook een middellijn in de cirkel.

b

Hoe groot is de straal van de cirkel?

c

Teken lijn die evenwijdig loopt met de middellijn en die op een afstand van cm van de middellijn ligt.

d

Noem de snijpunten van lijn met de cirkel en .

e

Hoe groot is de lengte van lijnstuk ?

Opgave 12

Rechthoek staat ook op het werkblad. Punt ligt op het midden van zijde en punt ligt op het midden van zijde .

a

Teken punt op zijde met een afstand van cm tot hoekpunt .

b

Teken lijn door punt loodrecht op zijde . Zet bij het snijpunt van met zijde de letter .

c

Teken vierhoek .

d

Wat voor soort figuur is vierhoek ?

e

Zijn de diagonalen van vierhoek ook de diagonalen van rechthoek ?

ja

nee

verder | terug