Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Verwerken

Opgave 26
a

Welk getal is het product van 3 en 7?

b

Is 8 het product van 1,2 en 4?

ja

nee

Opgave 27
a

Welk getal is het quotiënt van 25 en 5?

b

Is 3,2 het quotiënt van 6,3 en 2?

ja

nee

Opgave 28

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 29

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 30

Bereken met rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 31

Welk van de getallen zijn delers van 18?

Opgave 32

Welke deler hebben de getallen 15 en 27 allebei?

Opgave 33

Als je het getal 32 deelt door zijn laatste cijfer krijg je een geheel getal: .
Als je het getal 38 deelt door zijn laatste cijfer krijg je geen geheel getal: .

Bij hoeveel getallen tussen 20 en 30 krijg je een geheel getal als je dat getal door zijn laatste cijfer deelt?

verder | terug