Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Voorbeeld 1

Een schrift kost € 1,25. Je koopt van die schriften. Hoeveel geld ben je kwijt?

> antwoord

Vermenigvuldig de getallen met elkaar:

Opgave 14

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 15

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 16

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 17
a

Een geodriehoek kost € 0,49. Een leraar koopt 25 geodriehoeken.
Hoeveel moet hij betalen?

b

Voor elke meter gordijnstof die je koopt, betaal je € 12,50.
Hoeveel betaal je als je 6,5 meter koopt?

verder | terug