Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Voorbeeld 2

Een schrift kost € 1,25. Hoeveel schriften kun je kopen met € 15,00?

> antwoord

Deel door . Dus bereken .

Als je met de hand berekent, maak je daarvan:

Beide getallen reken je om naar centen, dus .

Opgave 18
a

Een pen kost € 1,15. Hoeveel pennen kun je kopen voor € 6,90?

b

Je hebt € 7,80 bij je. Je wilt samen met drie vrienden een patatje gaan eten.
Eén patatje kost € 1,95. Kun je vier patatjes kopen?

ja

nee

Opgave 19

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 20

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 21

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

verder | terug