Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Voorbeeld 3

Het getal heeft als delers , , , , en .
Je kunt dat narekenen:

Alle uitkomsten zijn gehele getallen.

Het getal is geen deler van want en de uitkomst is geen geheel getal.

Welke delers horen bij het getal ?

> antwoord

Het getal heeft in totaal zeven delers: , , , , , en .

Opgave 22

Schrijf de delers van 16 op.

Opgave 23

Schrijf de delers van 12 op.

Opgave 24

Welke deler heeft 60 wel, maar 30 niet?

Opgave 25

Martijn heeft 26 knikkers. Met hoeveel personen kan hij deze knikkers eerlijk delen?
Schrijf alle mogelijkheden op.

verder | terug