Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Uitleg

Je kunt gehele getallen en decimale getallen met elkaar vermenigvuldigen.
Het product van en is want

Het product van en is want

Het product van en is want

Wat kosten snoepjes van € 0,35 samen?
Je moet vermenigvuldigen om het antwoord te vinden:
Het product van en is .
snoepjes kosten € 4,90.

Opgave 1
a

Wat wordt er bedoeld met het product van twee getallen?

b

Is 9 het product van 6 en 3?

ja

nee

c

Is het 27 het product van 4,5 en 6?

ja

nee

d

Hoeveel decimalen heeft het product van 6,5 en 9,3?

één

twee

drie

Opgave 2

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 3

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 4

Drie vriendinnen gaan samen naar de bioscoop. Eén kaartje kost € 9,75.
Hoeveel betalen zij samen?

verder | terug