Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Uitleg

Je kunt gehele getallen en decimale getallen door elkaar delen.
Het quotiënt van en is want

Het quotiënt van en is want

Het quotiënt van en is want

Hoeveel broden van € 1,75 kun je voor € 28,00 kopen?
Je moet delen om het antwoord te vinden:
Het quotiënt van en is .
Voor € 28,00 kun je broden kopen.

Opgave 5
a

Wat wordt er bedoeld met het qoutiënt van twee getallen?

b

Is 4 het quotiënt van 12 en 3?

ja

nee

c

Is het 2,4 het quotiënt van 8,4 en 4?

ja

nee

d

Hoeveel decimalen heeft het quotiënt van 38,22 en 7,35?

één

twee

drie

Opgave 6

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 7

Bereken met je rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 8

Aan het eind van het schooljaar gaat klas 1E naar het zwembad. Eén kaartje kost € 3,45. De leraar moet voor alle leerlingen samen € 96,60 betalen.
Hoeveel leerlingen zitten er in klas 1E?

verder | terug