Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Uitleg

is een deler van want

is een deler van want

is een deler van want

is een deler van want

heeft nog twee delers, namelijk en .
Het getal heeft in totaal zes delers: , , , , en .
Het getal is geen deler van , want en is geen geheel getal.

Een getal is een deler van een ander getal als de uitkomst van de deling een geheel getal is.
Elk geheel getal heeft altijd als deler het getal 1 en het getal zelf. Andere gehele getallen kunnen ook delers zijn van dit getal.

Let op! Het getal kan nooit een deler zijn, want delen door kan niet.

Opgave 9
a

Schrijf alle delers van 8 op.

b

Is 13 een deler van 208?

ja

nee

c

Is 26 een deler van 126?

ja

nee

d

Hoeveel delers heeft het getal 1?

Opgave 10
a

Schrijf alle delers van 6 op.

b

Is 40 een deler van 100?

ja

nee

c

Is 13 een deler van 91?

ja

nee

Opgave 11

Welk van de getallen zijn delers van 36?

Opgave 12

Welk van de getallen zijn delers van 28?

Opgave 13

Welke delers hebben de getallen 12 en 20 allebei?

verder | terug