Rekenen > Kwadraten
1234567Kwadraten

Verkennen

Opgave V1

Vierkanten hebben altijd even lange zijden en rechte hoeken.
Voor deze opgave ga je uit van zijden waarvan de lengte een geheel getal is zoals dit vierkant. De oppervlakte ervan is .

Welke lengtes hebben de zijden van het grootste vierkant dat een oppervlakte heeft van minder dan ? En welke afmetingen heeft het kleinste vierkant dat een oppervlakte heeft van meer dan ?

verder | terug