Rekenen > Kwadraten
1234567Kwadraten

Verwerken

Opgave 17
a

Bereken het kwadraat van 8.

b

81 is het kwadraat van `...`

Opgave 18
a

Bereken `3+2xx4` .

b

Bereken `3+(2xx4)` .

c

Wat valt je op?

d

Waarom zijn de haakjes hier niet nodig?

Opgave 19

Bereken zonder rekenmachine.

a

`6^2`

b

`8^2`

c

`14^2`

d

`10^2`

Opgave 20

Bereken.

a

`2^2 + 3^2`

b

`4^2+7-(4+7)`

c

`5^2+7-(6-2)^2`

d

`15-10xx2:5`

Opgave 21

Bereken met je rekenmachine. Schrijf het hele antwoord op.

a

`1,9^2`

b

`0,1^2`

c

`567^2`

d

`15,4^2`

Opgave 22

Sophia nodigt drie vriendinnen uit om mee te gaan naar het zwembad. Een entreekaartje kost € 4,50.

a

Sophia betaalt alles voor haar vriendinnen en voor haarzelf. Hoeveel moet ze in totaal betalen voor de entreekaartjes?

b

Ze koopt voor iedereen nog een flesje drinken voor € 1,15. Hoeveel moet ze in totaal betalen voor de drankjes?

c

Sophia zegt dat ze kan uitrekenen hoeveel ze in totaal moet betalen voor de entreekaartjes en de drankjes samen met `4xx4,50+1,15` . Klopt dat?

ja

nee

Opgave 23

De berekening `1+1♥1-2=100` is goed. Wat moet ♥ zijn?

`xx`

`-`

`+`

0

1

Opgave 24
a

Een vierkant heeft zijden van 12 cm. Bereken de oppervlakte van dit vierkant.

b

Van een ander vierkant weet je dat de oppervlakte `36` cm² is. Hoeveel cm is de zijde van dit vierkant?

verder | terug