Rekenen > Kwadraten
1234567Kwadraten

Uitleg

Elk getal kun je met zichzelf vermenigvuldigen.
Bijvoorbeeld: `5 xx 5 = 25`
Je schrijft `5xx5` ook wel als `5^2` .
Je spreekt uit: "vijf-kwadraat" .

`5^2 = 5 xx 5` is de oppervlakte van een vierkant met zijde `5` .

Een kwadraat is een getal vermenigvuldigd met zichzelf.
Een getal kwadrateren betekent een getal vermenigvuldigen met zichzelf.

Dus is:
`4^2 = 4 xx 4 = 16`
`0^2 = 0 xx 0 = 0`

Decimale getallen en breuken kun je ook kwadrateren:
`0,1^2 = 0,1 xx 0,1 = 0,01`
`0,5^2 = 0,5 xx 0,5 = 0,25`
`(1/3)^2 = 1/3 xx 1/3 = 1/9`
`(2/3)^2 = 2/3 xx 2/3 = 4/9`

Opgave 1
a

Schrijf drie-kwadraat op.

b

Bereken het kwadraat van 3.

c

100 is het kwadraat van `...`

Opgave 2

Bereken zonder rekenmachine.

a

`2^2`

b

`3^2`

c

`4^2`

d

`5^2`

Opgave 3

Bereken zonder rekenmachine.

a

`6^2`

b

`9^2`

c

`(1/5)^2`

d

`0,4^2`

Opgave 4

Bereken zonder rekenmachine.

a

`(1/3)^2`

b

`(2/5)^2`

c

`(4/7)^2`

d

`0,8^2`

e

`0,5^2`

f

`0,1^2`

Opgave 5
a

`7^2=`

`14`

`49`

b

Is `2^2 +3^2` hetzelfde als `5^2` ?

ja

nee

c

`1^2` =

`1`

`2`

verder | terug