Rekenen > Kwadraten
1234567Kwadraten

Uitleg

Bij berekeningen moet je altijd op de rekenvolgorde letten.

De rekenvolgorde is:

  • Bereken eerst wat tussen de haakjes staat.

  • Kwadrateer vervolgens.

  • Vermenigvuldig en deel daarna, in de volgorde waarin ze van links naar rechts staan.

  • Tel tot slot op en trek af, in de volgorde waarin ze van links naar rechts staan.

Bij `8^2+9×5-(4-1)` gaat dat zo:

`8^2+9×5-(4-1)` `=` ``
bereken wat tussen haakjes staat: `(4-1)=3`
`8^2 + 9 xx 5 - 3` `=` ``
kwadrateren: `8^2=64`
`64 + 9 xx 5 -3` `=` ``
vermenigvuldigen en delen: `9xx5=45`
`64 + 45 - 3` `=` ``
optellen en aftrekken: `64+45-3=106`
`106` `` ``
Opgave 6

Bereken.

a

`16-4xx2+5`

b

`5^2-5+5xx5`

c

`2^2+3xx5-4^2`

d

`3^2+3xx4:2`

Opgave 7
a

Bereken `7-6:3` .

b

Bereken ` 7-(6:3)` .

c

Wat valt je op?

d

Waarom zijn de haakjes hier niet nodig?

Opgave 8

Bereken.

a

`(20-6):2+4^2`

b

`3^2+3xx(4+1)`

c

`7^2-4xx(9-7)`

d

`(14-6)+2xx5^2`

Opgave 9

Bereken.

a

`(3^2-3)xx3+2`

b

`4+(16-10):2`

c

`2+(5^2-4^2)`

d

`2xx3^2-4xx(4-2)^2`

verder | terug