Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Toepassen

elektriciteitsmeter

Ieder huishouden verbruikt energie. Meestal betreft dat gas en elektra. De prijs daarvoor hangt natuurlijk af van de leverancier en bestaat uit twee gedeelten: een prijs voor het verbruik en een vaste leveringsprijs, die het vastrecht wordt genoemd. In huis heb je meters die het verbruik registreren. Hiernaast zie je een elektriciteitsmeter.

Bij een bepaalde energieleverancier betaal je bijvoorbeeld:

  • voor het verbruik van gas:
    een vastrecht van € 45,00 per jaar en daar boven op € 0,38 per verbruikte m3

  • voor het verbruik van elektriciteit:
    een vastrecht van € 52,00 per jaar en daar boven op € 0,07 per verbruikte kWh (kiloWattuur)

Opgave 16Energieverbruik
Energieverbruik

Hierboven vind je enkele gegevens over de kosten voor het energieverbruik van huishoudens.

a

Een gemiddeld vierpersoons huishouden verbruikt ongeveer 1950 m3 gas per jaar. Hoeveel moeten ze daarvoor bij deze leverancier betalen?

b

Een gemiddeld vierpersoons huishouden verbruikt ongeveer 4800 kWh elektriciteit per jaar. Hoeveel moeten ze daarvoor bij deze leverancier betalen?

c

Leid uit de tekst een formule af voor de kosten K g per jaar afhankelijk van het aantal verbruikte m3 gas g. Leid ook een formule af voor de kosten K e per jaar afhankelijk van het aantal verbruikte kWh elektriciteit e.

Jordi woont op een studentenkamer en verbruikt jaarlijks ongeveer 430 m3 gas en 1100 kWh elektriciteit. Zijn vriendin Amira heeft een eigen appartement en verbruikt jaarlijks ongeveer 680 m3 gas en 1600 kWh elektriciteit. Jordi trekt bij Amira in. Hun gezamenlijk verbruik is nu ongeveer 760 m3 gas en 1840 kWh elektriciteit. Ze zijn allebei bij deze energieleverancier.

d

Zijn ze nu goedkoper uit?

Opgave 17Waterverbruik
Waterverbruik

Bij een bepaalde waterleidingmaatschappij betaal je € 1,20 per kubieke meter water. Daarnaast betaal je ook een bedrag voor vaste lasten zoals administratie en onderhoud van de leidingen. Die vaste lasten bedragen bij deze maatschappij € 40,00 per jaar.

a

Je verbruikt per jaar a m3 water. Waarom zijn de kosten voor het waterverbruik exclusief de vaste lasten recht evenredig met a?

b

Welke formule geldt voor de totale jaarlijkse kosten voor het waterverbruik K inclusief de vaste lasten?

c

Iemand moet over 2010 voor het waterverbruik € 810,40 betalen. Hoeveel m3 water heeft hij dat jaar verbruikt.

verder | terug