Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Voorbeeld 1

Gegeven is de formule y = 1,5 x + 3. Omdat deze formule de vorm y = a x + b heeft, is y een lineaire functie van  x. De grafiek is een rechte lijn die je snel kunt tekenen omdat

  • hij door het punt ( 0 , 3 ) moet gaan;

  • het hellingsgetal 1,5 is, wat betekent dat het vergroten van de x-waarde met 1 een toename van de y-waarde met 1,5 tot gevolg heeft.

Zo kun je gemakkelijk meer punten van de rechte lijn vinden en hem tekenen.

Door in de applet de waarden van a en b te veranderen, maak je van andere lineaire functies de grafiek.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1 en werk met de applet.

a

Stel de juiste waarde van a en b in en maak de grafiek van y = 2 x + 1.

b

Waarom weet je zeker dat de grafiek van y = 2 x + 1 door ( 0 , 1 ) gaat?

c

Het punt ( 100 , 201 ) ligt op deze lijn. Ga dat na en bereken met behulp van de richtingscoëfficiënt van de lijn het punt dat hoort bij x = 101 .

Opgave 4

Teken de grafieken van de volgende lineaire functies. Controleer je antwoorden met behulp van de applet.

  • y 1 = x - 3

  • y 2 = - 0,5 x

  • y 3 = - x + 1

  • y 4 = 5 - 2 x

  • y 5 = 3

verder | terug