Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Verkennen

Opgave V1

In het deel van de atmosfeer waarin het menselijk leven plaats vindt daalt de luchttemperatuur elke km dat je hoger komt gemiddeld met ongeveer 6,5 °C. Onder bepaalde weersomstandigheden kan met de formule T = 25 - 0,0065 h temperatuur T in graden celsius op een hoogte van h meter worden berekend. Dat is handig voor bijvoorbeeld bergbeklimmers, dan weten ze welke temperaturen ze tijdens de klim kunnen verwachten.

a

Hoe ziet de grafiek van T afhankelijk van h er uit?

b

Is er sprake van een recht evenredig verband tussen T en h? Waarom?

c

Bereken de temperatuur op 7500 meter hoogte.

d

Op welke hoogte komt de temperatuur voor het eerst onder het vriespunt?

Opgave V2
thuja

Bij de GroenWinkel zijn de thuja’s in de aanbieding voor € 4 en de jeneverbessen voor € 5. Een klant wil voor een heg struiken kopen en heeft daar € 150 voor begroot. Hoe kan de GroenWinkel hem van dienst zijn?

a

Hoeveel thuja's levert de Groenwinkel als de klant 10 jeneverbessen koopt?

b

Als het aantal jeneverbessen j en het aantal thuja's t is, welke formule kun je dan opschrijven voor de beschreven situatie?

c

Is de bijbehorende grafiek een rechte lijn? Hoe kun je dat aan de formule zien?

verder | terug