Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Inleiding

Hoog in de bergen is het meestal kouder dan vlak boven de zeespiegel. Welke verband is er eigenlijk tussen de hoogte waarop je zit en de temperatuur?

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een lineair verband tussen twee variabelen is en de richtingscoëfficiënt (of het hellingsgetal) en het snijpunt met de verticale as aflezen uit de formule;

  • formules van de vorm `px+qy=r` herleiden naar de vorm `y=...`

  • (snel) grafieken tekenen bij lineaire verbanden.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • werken met recht evenredige verbanden, formule en grafieken erbij maken, de begrippen evenredigheidsconstante en richtingscoëfficiënt gebruiken.

verder | terug