Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Testen

Opgave 18

Eén Russische roebel (₽) is op zeker moment gelijk aan € 0,011.
Als je Russische roebels wilt kopen dan betaal je nog € 6,50 per transactie.

a

Hoeveel kost ₽ 250?

b

Hoeveel roebel kun je voor € 250 kopen?

`E` is het aantal euro's dat je voor `R` roebels betaalt.

c

Waarom is `E` een lineaire functie van `R` ?
Schrijf een bijpassende formule op.

Opgave 19

In welke van de volgende gevallen is `y` een lineaire functie van `x` ? Stel in dat geval een bijpassende formule op.

a

De grafiek van `y` afhankelijk van `x` is een rechte lijn door `(2, 5)` en door `(6, 10)` .

b

De grafiek van `y` afhankelijk van `x` is een rechte lijn door `(2, 5)` en door `(6, 15)` .

c

De grafiek van `y` afhankelijk van `x` gaat door `(0, 0)` , `(1, 2)` en door `(2, 8)` .

c

De grafiek van `y` afhankelijk van `x` is een rechte lijn door `(2, 8)` en evenwijdig met de lijn `2x+5y=10` .

verder | terug