Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Theorie

Een variabele y is een lineaire functie van x als er een formule van de vorm

y = a x + b met a en b willekeurige reële getallen.

De bijbehorende grafiek is een rechte lijn.

In de applet kun je met de schuifknop de waarden van a en b veranderen. Het zijn ook variabelen, maar niet de variabelen van het assenstelsel. Zo'n hulpvariabele heet een parameter.

  • a heet de richtingscoëfficiënt of het hellingsgetal van de lijn. Dit getal geeft de toename of afname van y als x met 1 wordt verhoogd. a bepaalt hoe schuin de lijn omhoog of omlaag loopt.

  • b bepaalt het snijpunt met de y-as, dat is ( 0 , b ) .

Een formule van de vorm p x + q y = r kun je in de vorm y = a x + b schrijven mits q 0 . Ook zo'n formule beschrijf een lineair verband tussen de variabelen x en y. Maar alleen als q 0 is y een lineaire functie van x.

Bij elke rechte lijn in een x y-assenstelsel hoort een lineair verband tussen x en  y.

verder | terug