Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Inleiding

De grafiek van een lineair verband wordt bepaald door twee gegevens. Dat kunnen de richtingscoëfficiënt en het snijpunt met de verticale as zijn, maar het kunnen ook gewoon twee gegeven punten van de grafiek zijn. Maar hoe bepaal je dan de bijbehorende formule?

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een lineair verband de richtingscoëfficiënt (of het hellingsgetal) berekenen en daarmee een formule opstellen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • werken met recht evenredige en lineaire verbanden.

verder | terug