Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Theorie

De algemene formule voor een lineair verband is

`y=a*x+b` met `a` en `b` willekeurige reële getallen.

Het hellingsgetal, of de richtingscoëfficiënt `a` , geeft aan hoeveel de `y` -waarde stijgt of daalt als de `x` -waarde met `1` toeneemt.

Van een lineaire grafiek waarvan alleen twee punten bekend zijn, kun je zelf een bijpassende formule opstellen. Je bepaalt dan eerst het hellingsgetal `a` door het verschil van de `y` -waarden van beide punten te delen door het verschil van de `x` -waarden. (Dit kan alleen bij lijnen die niet verticaal lopen.)

Bij de lijn door `A(1, 2)` en `B(4, 4)` `a = (4-2)/(4-1) = 2/3` .

Evenwijdige lijnen hebben hetzelfde hellingsgetal.

verder | terug