Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Inleiding

Soms heb je met meerdere lineaire verbanden te maken. Bijvoorbeeld als je bij het oplossen van sommige puzzels gebruik maakt van twee onbekenden en daar formules bij opstelt die je kunt herleiden tot lineaire functies.
Je noemt dat "een lineair model opstellen" .
De bijbehorende lineaire vergelijking los je met de balansmethode op.

Je leert in dit onderwerp:

  • het snijpunt van twee lineaire functies berekenen;

  • het nulpunt van een lineaire functie berekenen;

  • bij vraagstukken die zich daartoe lenen formules opstellen die je kunt herleiden tot lineaire functies en daarmee het probleem oplossen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • werken met recht evenredige en lineaire verbanden;

  • bij een lineair verband de richtingscoëfficiënt (of het hellingsgetal) berekenen en daarmee een formule opstellen.

verder | terug