Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de lijnen `l` door `A(text(-2), 5)` en `B(3, 0)` en `m` met formule `2x - y = 5` .

Bereken het snijpunt van `l` en `m` .

Opgave 17

Moeder en dochter verschillen `29` jaar. Als je het dubbele van moeders leeftijd optelt bij die van de dochter, dan kom je precies uit op `100` .

Hoe oud is de dochter?

verder | terug