Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Theorie

Als je een probleem kunt "vertalen" naar lineaire formules dan zeg je wel dat je een lineair model hebt gemaakt.

Vaak gaat het dan om het berekenen van een snijpunt van de grafieken bij twee formules.
Het snijpunt van de grafieken bij lineaire formules zoals x + y = 12 en 4 x - 2 y = 15 is als volgt uit te rekenen:

  • Eerst herleid je beide vergelijkingen tot y een functie is van x.

  • Je krijgt dan twee formules van de vorm y = ...
    Die kun je aan elkaar gelijk stellen: - x + 12 = 2 x - 7,5 .

  • Deze vergelijking los je op met de balansmethode. Je vindt: x = 6,5 .

  • De bijbehorende waarde van y vind je door de gevonden x-waarde in één van beide formules te substitueren.

Je krijgt als snijpunt van beide lijnen ( 6,5 ; 5,5 ) .

Ook een nulpunt, dus het snijpunt van de grafiek met de x as, van een lineaire formule is op te sporen door een vergelijking op te lossen. Het nulpunt van de formule y = 2 x - 7,5 vind je door 2 x - 7,5 = 0 op te lossen. Dit geeft x = 3,75 , dus het nulpunt is ( 3,75 ; 0 ) .

verder | terug