Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Toepassen

Parabolen komen regelmatig voor. Wel moet je daarbij vaak uitgaan van ideale omstandigheden die in de praktijk niet precies gelden. Voorbeelden zijn:

  • de baan van een voorwerp dat wordt afgeschoten en daarna beweegt onder invloed van de zwaartekracht (als de luchtweerstand geen rol van betekenis speelt);

  • de hoogte van een voorwerp dat wordt afgeschoten en daarna beweegt onder invloed van de zwaartekracht (als de luchtweerstand geen rol van betekenis speelt) afhankelijk van de tijd;

  • de boog die de kabels van een hangbrug maken als die brug met behulp van zogenaamde tuidraden aan de kabels is opgehangen.

Afhankelijk van de omstandigheden (de kracht waarmee het voorwerp wordt afgeschoten, de afmetingen van de hangbrug) kun je bij die parabolen formules maken waarmee je dan weer berekeningen kunt uitvoeren.

Opgave 17Kogelbaan
Kogelbaan

In een experiment wordt vanaf een 50 meter hoge toren een tennisbal afgeschoten die uiteindelijk zal neerkomen op het plein voor deze toren. De baan die de kogel volgt wordt gefilmd en met behulp van een computerprogramma wordt de baan van de bal berekend. De hoogte van de tennisbal boven de grond wordt bij benadering gegeven voor de formule h = - 4 ( x - 2,5 ) 2 + 85 , waarin h de hoogte van de bal boven de begane grond in meters en x de afstand van het punt op de grond recht onder de plaats van afschieten en het punt op de grond recht onder de bal is. Ook x is in m.

a

Waaraan kun je zien dat deze tennisbal nogal steil omhoog wordt geschoten?

b

Hoe hoog boven de grond komt deze tennisbal maximaal?

c

Hoeveel m vanaf het punt op de grond recht onder het afschietpunt komt de bal weer op de grond?

Opgave 18Hangbrug
Hangbrug

Je ziet hier een hangbrug. Het wegdek is tussen beide torens 100 m lang. De ophangpunten van de kabels zitten aan de buitenkant van de torens op 100 m boven het wegdek. De kortste van de 19 tuidraden is 10 m lang.
Je ziet één van beide kabels. Hij hangt in de vorm van een parabool. Afhankelijk van de keuze van het assenstelsel kun je een formule van die parabool opstellen. Neem aan dat de eenheden op beide assen in 1 m zijn.

a

Neem aan dat de x-as samenvalt met het wegdek en de y-as over de kortste tuidraad loopt. Hoe ziet in dit geval de formule van de parabool er uit?

b

Neem aan dat de x-as samenvalt met het wegdek en de y-as door het linker ophangpunt gaat. Hoe ziet nu de formule van de parabool er uit?

c

Hoelang is de negentiende tuidraad gezien vanaf de linker toren?

verder | terug