Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Voorbeeld 2

Dit is een tabel van een kwadratische functie.

x - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2
y 8 3 0 - 1 0 3 8 16

Welke formule hoort er bij deze functie?

> antwoord

Uit de tabel lees je af, dat de symmetrieas van de parabool x = - 2 is en de top is daarom T ( - 2 , - 1 ) .

De formule heeft dus de vorm y = a ( x + 2 ) 2 - 1 .

Neem nu een ander punt uit de tabel en bereken daarmee dat a = 1 .

Opgave 6

Bekijk in Voorbeeld 2 hoe je bij een tabel van een kwadratische functie de bijpassende formule kunt opstellen.

a

Hoe zie je in de tabel dat de lijn x = - 2 de symmetrieas is?

b

Laat zien hoe de waarde voor a kan worden berekend.

Opgave 7

Een kwadratische functie is gegeven door deze tabel.

x 6 7 8 8,5 9 10 11
y - 20 - 4 4 5 4 - 4 - 20
a

Stel bij deze kwadratische functie een passende formule op.

b

Bereken de exacte snijpunten van de bijbehorende parabool met zowel de x-as als de y-as.

Opgave 8

Een parabool p heeft met de lijn y = 6 precies één punt gemeenschappelijk. Dit punt heeft x-coördinaat 3.

a

Maak hier een schets van en geef een mogelijke formule van de parabool.

b

Een mogelijke parabool gaat ook door het punt ( 1 , 4 ) . Stel daarvan een bijpassende formule op.

c

Bereken de exacte snijpunten van de bijbehorende parabool met de beide assen.

verder | terug