Kwadratische verbanden > Nulpunten en top
123456Nulpunten en top

Theorie

Kwadratische functies kunnen verschillende vormen aannemen:

  • y = a ( x - p ) 2 + q waarin ( p , q ) de top van de parabool is.

  • y = a ( x - m ) ( x - n )

  • y = a x 2 + b x + c

In de applet kun je met de schuifknoppen de waarden van a, b, c, m, n, `p` en `q` veranderen.

Bij kwadratische functies van de vorm y = a ( x - p ) 2 + q is de top van de parabool meteen uit de formule af te lezen. Het berekenen van de snijpunten met de x-as, de nulpunten doe je door de vergelijking y = 0 op te lossen.

Bij kwadratische functies van de vorm y = a ( x - m ) ( x - n ) kun je juist de nulpunten meteen zien: ( m , 0 ) en ( n , 0 ) . De top bepaal je dan door te bedenken dat hij op de symmetrieas ligt, dus een x-coördinaat heeft midden tussen m en n in.

Kwadratische functies van de vorm y = a x 2 + b x + c breng je door kwadraat afsplitsen eerst in de vorm waarin je meteen de top kunt aflezen.

verder | terug