Kwadratische verbanden > Kwadratische vergelijkingen
123456Kwadratische vergelijkingen

Theorie

Elke vergelijking die je kunt schrijven in de vorm a x 2 + b x + c = 0 heet een kwadratische vergelijking of ook wel tweedegraads vergelijking (mits a 0 ) omdat de hoogste macht van de onbekende x die voorkomt 2 is. (Een lineaire vergelijking noem je ook wel een eerstegraads vergelijking.)

De oplossing van de vergelijking a x 2 + b x + c = 0 met a 0 is

x = - b + b 2 - 4 a c 2 a x = - b - b 2 - 4 a c 2 a

Deze oplossing noem je de abc-formule.

> bewijs

Hieronder zie je een bewijs van de abc-formule. Dat wil zeggen dat je aantoont dat de formule in alle gevallen klopt. Je gaat daartoe a x 2 + b x + c = 0 in algemene zin oplossen met behulp van kwadraat afsplitsen.

Neem aan dat a 0 (anders is het ook geen kwadratische vergelijking!). Je kunt dan aan beide kanten van het isgelijkteken delen door a. Dat geeft:

x 2 + b a x + c a = 0

Een kwadraat afsplitsen levert op:

( x + b 2 a ) 2 - ( b 2 a ) 2 + c a = 0 en ( x + b 2 a ) 2 = ( b 2 a ) 2 - c a = b 2 - 4 a c 4 a 2

Worteltrekken:

x + b 2 a = ± b 2 - 4 a c 4 a 2

En nu een beetje herleiden:

x = - b 2 a ± b 2 - 4 a c 4 a 2 = - b 2 a ± b 2 - 4 a c 2 a = - b ± b 2 - 4 a c 2 a

En hiermee is de abc-formule gevonden.

Het is bij het oplossen van een kwadratische vergelijking handig om eerst de discriminant D = b 2 - 4 a c te berekenen.

  • Als D > 0 heb je twee waarden in de oplossing.

  • Als D = 0 heb je één waarde in de oplossing.

  • Als D < 0 heb je geen reële waarden in de oplossing.

Je kunt hiermee de oplossing van elke kwadratische vergelijking kortweg zo opschrijven:

De oplossing van de vergelijking a x 2 + b x + c = 0 is x = - b ± D 2 a .

Bekijk ook de (engelstalige) videoclip "quadratic formula" in het Practicum .

verder | terug