Kwadratische verbanden > Handig oplossen
123456Handig oplossen

Testen

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen zo handig mogelijk op. Geef waar nodig benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

a

`x^2 - 3x = 4`

b

`(2x+3)(x-5) = 0`

c

`(2x+3)(x-5) = text(-)15`

d

`3(x+2)^2=15`

e

`3(x+2)^2=15x`

f

`3(x-2)^2=12x^2`

Opgave 19

De kwadratische functie `y=x^2 + 2bx + c` heeft als top `T(2, 5)` .

Bereken `b` en `c` .

verder | terug