Kwadratische verbanden > Lijnen en parabolen
123456Lijnen en parabolen

Inleiding

Bij kwadratische functies horen parabolen, bij lineaire functies rechte lijnen. Je gaat nu hun onderlinge ligging bekijken, snijpunten uitrekenen bijvoorbeeld. Maar ook onderzoeken of ze elkaar raken.
Je leert raaklijnen aan parabolen op te stellen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de top van een parabool snel berekenen;

  • onderzoeken wanneer lijnen en parabolen elkaar raken;

  • raaklijnen aan parabolen opstellen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • kwadraat afsplitsen en ontbinden in factoren, ook met de som-en-productmethode;

  • kwadratische vergelijkingen oplossen met de abc-formule;

  • bij kwadratische functies de top en de nulpunten berekenen.

verder | terug