Functies > Wat is een functie?
123456Wat is een functie?

Inleiding

Er zijn formules waarbij je duidelijk verschil maakt tussen de variabele waarvoor je getallen invoert (meestal `x` ) en de variabele die aangeeft wat de bijbehorende uitkomst is (meestal `y` ). Als er dan niet meer dan één uitkomst is, spreek je van een functie.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een functie is en functies herkennen aan formules en grafieken;

  • de begrippen onafhankelijk variabele (of "origineel" ) en functiewaarde (of "uitkomst" );

  • grafieken tekenen bij functies.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • werken met lineaire, kwadratische en exponentiële functies.

verder | terug