Functies > Domein en bereik
123456Domein en bereik

Inleiding

Soms kun je bij functies niet zonder meer alle mogelijke waarden invoeren.
Je moet je dan beperken tot invoerwaarden binnen een bepaald domein. Zo'n domein moet je op een bepaalde manier noteren.

Iets vergelijkbaar geldt voor de functiewaarden (uitkomsten): vaak zijn niet alle uitkomsten mogelijk. Je blijft dan binnen een bepaald bereik. Voor zo'n bereik gebruik je notatie die je ook voor het domein hebt.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat het domein en wat het bereik van een functie is;

  • hoe je domein en bereik van een functie kunt opschrijven.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met functies en grafieken en de bijbehorende notaties gebruiken;

  • werken met lineaire, kwadratische en exponentiële functies.

verder | terug