Functies > Transformaties van standaarfuncties
123456Transformaties van standaarfuncties

Inleiding

Je ziet hier een drietal bekende vormen: een rechte lijn, een parabool en een hyperbool. Er bestaan meer van dergelijke karakteristieke vormen. En er zijn functies die een dergelijke vorm hebben.
Zo lijken de grafieken van alle functies van de vorm `text(f)(x)=a*x+b` op elkaar, het zijn allemaal rechte lijnen.
Zo lijken de grafieken van alle functies van de vorm `text(f)(x)=a*(x-p)^2+q` op elkaar, het zijn allemaal parabolen.
Maar al die rechte lijnen verschillen van elkaar, net als al die parabolen. Ze kunnen echter ontstaan door de grafiek van een standaardfunctie aan te passen. Alle rechte lijnen kunnen ontstaan uit de grafiek van `y=x` , zoals alle parabolen kunnen ontstaan uit de grafiek van `y=x^2` .

Je leert in dit onderwerp:

  • standaardfuncties herkennen aan hun formule, ook gebroken functies en wortelfuncties;

  • ontdekken hoe je door transformaties (verschuiven en vermenigvuldigen) de grafiek van een functie kunt afleiden uit die van de bijbehorende standaardfunctie.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met functies en grafieken en de bijbehorende notaties gebruiken, ook die voor hun domein en bereik;

  • werken met lineaire, kwadratische en gebroken functies.

verder | terug