Functies > Functies vergelijken
123456Functies vergelijken

Inleiding

Je ziet hier twee overlappende standaardvormen.
Het gaat alleen over de randen van de gekleurde gbieden. Het snijpunt van die randen (grafieken van functies) is getekend. Je gaat nu weer zien hoe dergelijke snijpunten kunnen worden berekend en hoe bijpassende vergelijkingen en ongelijkheden kunnen worden opgelost.

Je leert in dit onderwerp:

  • functievoorschriften vergelijken en bijpassende ongelijkheden oplossen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met functies en grafieken en de bijbehorende notaties gebruiken, ook die voor hun domein en bereik;

  • werken met lineaire, kwadratische, gebroken en wortelfuncties.

verder | terug