Functies > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

In dit onderwerp is uitgebreider ingegaan op het begrip "functie" . Wat is een functie nou precies en welke notaties gebruik je er bij? Vooral begrippen als domein en bereik zijn belangrijk en ook is inzicht in transformatie van standaardfuncties erg nuttig. Natuurlijk wil je functies kunnen vergelijken en met name ongelijkheden oplossen.

De onderstaande opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp "Functies" te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken. De opgaven hieronder zijn bedoeld om je daarbij te helpen.

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

Bij een parabool hoort de formule y = - 0,5 x 2 + 4 x - 6 .

a

Waarom is y een functie van x?

b

Je noemt deze kwadratische functie f. Schrijf het functievoorschrift op.

c

Bereken f ( 3 ) en f ( - 3 ) .

d

Los op f ( x ) = 0 .

Opgave 2

Gegeven is de functie g met functievoorschrift g ( x ) = 4 - x + 1 .

a

Welk domein heeft deze functie?

b

Bereken de snijpunten van de grafiek van g met beide assen.

c

Bepaal het bereik van g.

Opgave 3

Gegeven is de functie h met functievoorschrift h ( x ) = 4 x - 2 + 3 .

a

Welk domein heeft deze functie?

b

Bereken de snijpunten van de grafiek van h met beide assen.

c

De grafiek van h kan door transformatie ontstaan uit die van y = 1 x . Beschrijf welke transformaties je dan moet toepassen.

d

Bepaal het bereik van h.

Opgave 4

Gegeven zijn de functies f en g door f ( x ) = - x 3 + 5 x en g ( x ) = 2 x .

a

Teken de grafieken van deze functies in één figuur. Maak eerst een tabel zoals deze.

x - 3 - 2 - 1 0 1 2 3
f ( x )
g ( x )
b

Los op f ( x ) < g ( x ) .

Opgave 5

De functies f p zijn gegeven door f p ( x ) = p x 2 - 4 x + p .

a

Voor welke waarden van p hebben deze functies een positief maximum?

b

Voor welke p raakt de grafiek van zo'n functie de lijn y = 2 x ?

verder | terug