Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Inleiding

Twee belangrijke begrippen in de meetkunde zijn "afstand" en "richting" . Een vector combineert die twee begrippen. Een vector is een pijl met een richting èn een afstand. Daarom ga je nu eerst werken met vectoren.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip vector (een pijl met richting en afstand);

  • de begrippen hoofdrichting (of centrale richting), centrale component en zijwaartse component;

  • een vector ontbinden in de twee componenten.

Voorkennis:

  • de basisbegrippen van vlakke meetkunde, zoals punt, lijn, lijnstuk, zijde, hoekpunt, hoek;

  • hoeken meten in graden.

verder | terug