Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Voorbeeld 2

Met de applet kun je bij elke vector van lengte 1 de centrale component en de zijwaartse component aflezen. Je moet zelf bedenken of de component positief of negatief is.

Een vliegtuig vliegt op een hoogte 5000 m en daalt onder een hoek van 20 ° met de horizontale richting. Hoe hoog vliegt het na 3000 meter te hebben afgelegd?

> antwoord

De hoek van de vluchtvector met de horizontale richting is nu 340 °. Met de applet maak je een eenheidsvector met een hoek van 340 °.
Je leest de componenten af:

  • de centrale component is 0,940
  • de zijwaartse component is - 0,342

Bij het vliegtuig is een horizontale lijn de hoofdrichting. De vluchtvector heeft een lengte van 3000 m. Het hoogteverlies is de zijwaartse component van die vector en is dus ongeveer 3000 - 0,342 = - 1026  m.

Het vliegtuig vliegt op 5000 - 1026 = 3974 m hoogte.

Opgave 9

Bekijk Voorbeeld 2 en werk met de applet waarmee je de componenten van een eenheidsvector bepaalt.

a

Teken de situatie van het dalen van het vliegtuig op schaal.

b

Ga door meten in je figuur na, dat het vliegtuig inderdaad ongeveer 1096 m lager vliegt.

c

Hoe hoog vliegt het toestel na 6000 m dalen?

Opgave 10

Tijdens een lange rit langs een kaarsrechte polderweg heb je de wind schuin tegen. De windvector maakt een hoek van 160 ° met je fietsrichting en de wind blaast met een snelheid van 35 km/h.

Hoeveel bedraagt de tegenwindcomponent die je voelt?

verder | terug