Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Practicum

De componenten van een eenheidsvector bepalen: stel de juiste hoek in en let zelf op de mintekens voor de componenten!

verder | terug