Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Testen

Opgave 19

Hieronder en op het werkblad zie je twee windvectoren en de fietsrichting getekend.

Teken de twee componenten waarin je deze vectoren kunt ontbinden en bereken ze met behulp van de applet.

Opgave 20

Een vlaggemast met een lengte van `8` m is "uit het lood" gewaaid. Hij maakt een hoek van 80 ° met een horizontaal vlak.

Hoe hoog zit de top van de vlaggemast boven de grond?

verder | terug